Обучение „Human rights education for European values equalization“ в Джаково, Хърватия, 16 – 24 януари 2018г.

Търсят се трима участника за обучение в Хърватия

място на провеждане Място: Джаково, Хърватия

период на провеждане  Период на провеждане: 16 – 24 януари 2018г.

Организатори: IYAC Bulgaria

Цели на проекта:

  • Да събере млади хора от различни среди и да насочи вниманието им към въпроса как трябва да разбираме правата на човека;
  • Повишаване знанието на младежта относно значимостта на защитата на правата на човека;
  • Подобряване на нивото на ключовите компетенции и умения на младежките работници;
  • Насърчаване към общите европейски ценности, толерантността и зачитането на правата на човека;
  • Засилване на сътрудничеството между НПО на международно ниво и създаване на нови възможности за младите хора в областта на правата на човека и приобщаването;
  • Подкрепа за популяризирането и признаването на сертификата YouthPass в местните райони.

 Профил на участниците:

  • Млади работници, лидери или доброволци, участващи в дейности на партньорски организации;
  • Умения за комуникация на английски език;
  • Мотивираност към личното и професионално развитие в областта на образованието по правата на човека;
  • Способност за участие във всички етапи на проекта, особено в разпространението на част от проекта.

 

 Преди да кандидатствате, прочетете пълната информация.

 Разходите за храна и настаняване се проемат на 100%. Транспортните разходи (до 180 евро) също се поемат от организаторите.

 За да кандидатствате, моля попълнете апликационната форма

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 10 октомври 2017г.

  За контакт: croatia@cetplatform.org или iyac.bulgaria@gmail.com

 Източник: IYAC Bulgaria

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в обучението. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.