Стипендии за 1-годишно обучение в училища в САЩ или Великобритания за учебната 2018/2019

Българска асоциация по четене (БАЧ) съвместно с партньорите ASSIST и HMC обявява ежегодния конкурс за участие по програмата „Обучение на ученици в САЩ и Великобритания” за учебната 2018/2019година.

Българска асоциация по четене (БАЧ) съвместно с партньорите ASSIST и HMC обявява ежегодния конкурс за участие по програмата „Обучение на ученици в САЩ и Великобритания” за учебната 2018/2019 година. Финалистите получават стипендии от чуждестранните партньорски организации – ASSIST, САЩ (www.assist-inc.org) и HMC, Великобритания (http://hmc.org.uk/projects) за 1-годишно обучение в едно от техните училища в САЩ или Великобритания.

място на провеждане Място: САЩ и Великобритания

период на провеждане  Продължителност: Учебната 2018-2019 година

Организатори: Българска асоциация по четене (БАЧ) съвместно с ASSIST и HMC

 Изисквания към кандидатите:

  • да са ученици в 10 клас;

  • да са на възраст между 16 и 17 г. и 6 м. към 1 септември 2018 г.(само за кандидатите за HMC)

  • да владеят английски език;

  • да имат много добър или отличен успех;

  • да са български граждани;

  • да не са живели в англоезична страна за повече от 3 месеца през последните 5 години.

 Повече информация може да намерите тук.

 Документите и инструкции за кандидатстване може да намерите тук

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 8 декември 2017 г.

 За контакт: bulrakonkurs@gmail.bg

 Източник: NGOBG.info

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници. За повече информация се обърнете към посочената организация.