Обучение „Value the difference – preventing youth radicalisation“ в Баиц, Германия, 29 октомври – 5 ноември, 2017

място на провеждане Място: Баиц (Baitz), Германия

период на провеждане  Период на провеждане: 29 октомври – 05 ноември 2017

Посрещаща организация: Dialogos

 Профил на участниците: Mладежки работници и младежки лидери

Процесът на радикализация засяга европейската младеж и противоречиви политически, социални или религиозни връзки и води до един и същ резултат: войнственост, основана на радикална идеология на омразата и социалното изключването.

Ще бъде отворен критичен и структуриран размисъл относно начините на работа на младежките работници с младежта, като се отчита сложността на радикализацията на младите хора и нуждата от „неформални преподаватели“, които да бъдат в крак с новаторски знания, умения и методологии. Също така критично ще бъдат анализирани възможностите и стратегиите на младежките центрове и младежките организации, за да си сътрудничат с други публични и частни заинтересовани страни.

Това ще бъде втора част от обучението „Value the difference – preventing youth radicalisation“. Участие в първата част не е задължително, но ще ви бъдат предоставени материали, които да рагледате преди участието си.

 Повече информация може да намерите тук.

 Няма такса за участие. Пътните разходи се покриват до 275€.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 13 октомври 2017 г.

 За контакт: project.dialogos@gmail.com

 Източник: SALTO – YOUTH

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в обучението. За повече информация се обърнете към посочената организация.