Първа среща на Компас Клуб в София, 11 ноември 2017 г.

Предстои първата среща на “Compass club”

място на провеждане Място: ВУЗФ

период на провеждане  11 ноември 2017 г., 17.00 часа

Организатор: Фондация Еду Компас

“Compass club”  е младежки клуб за млади лидери, предприемачи и game changers, които реализират мечтите си и определят посоката за развитие на обществото и света. Инициативата е на Фондация Еду Компас и има за цел да създаде възможност за младежите да получат допълнително обучение по ключови умения, да се срещат с представители от бизнеса и експерти от различни области. Клубът дава възможност на младите да открият стаж или работа и да се включват в реални проекти.

Екипът на Фондацията има експертиза в областта на обучението, личната ефективност и консултирането на бизнеси на няколко континента. Фондацията се занимава от няколко години с кариерно ориентиране и развитие на предприемачески умения за младежи. Мисията на Клуба е да подготви младежите за успешна кариерна реализация в съвременните условия на пазара на труда. Менторите и консултантите, които участват в Клуба, знаят кои са уменията и нагласите, за да бъде един млад човек успешен и удовлетворен. И вместо това да отнеме 10 години, те предлагат ефективна комбинация от интерактивни обучения, срещи и менторство, като по този начин младите българи се подготвят да създават иновации, решения на глобални проблеми и да бъдат лидери в своите общности.

 Клубът подкрепя младежи между 16 и 25 години да създадат по-добро бъдеще за себе си и света около тях.

  Повече за Клуба ТУК

Датата на първата среща – 01.11 не е случайна. На тази среща ще се говори за това как светът около нас се променя – как професиите, бизнесът, кариерата и хората се променят. И как всеки млад човек може да се възползва от тази промени и дори да ги води.

Темата на интерактивната презентация за срещата ще бъде: „Промените в пазара на труда, индустриите и как това се отразява на теб“.

Работилницата за развитие за младежи ще бъде на тема: „Как да си фокусиран и да постигаш повече с лекота?“

На тази среща екипът на Фондация Еду Компас ще разкаже за всички възможности на Компас Клуба:

  • възможности за участие в стойностни проекти в България и Европа;
  • възможности за срещи с хора от бизнеса и експерти от различни области – с цел стаж и бъдеща реализация
  • възможности за реализиране на идеи с помощта на ментори
  • възможности младежите да бъдат вдъхновители и лидери за своите връстници

Благодарение на Клуба младежите достигат по-лесно до мечтите си и получават подкрепа, за да постигнат по-голяма яснота каква е желаната от тях професионална реализация. Не е нужно непременно един млад човек вече да е завършил училище или университет, за да започне активно да гради кариера или да реализира мечтите си. Не и в 21ви век.

Кое е различното на Компас Клуба?

Екипът на Фондация Еду Компас познава и подпомага много младежки инициативи. Като хора с поглед върху бизнес развитието, личностното развитие и глобалните тенденции, в рамките на клуба се предлагат следните ключови преимущества:

  • Реализират се обучения, които са по метода на учене чрез преживяване, включват решаване на казуси, осъществяване на проекти и игрови елементи
  • Предлагат се актуални теми, които са ключови от бизнес гледна точка и от гледна точка на подкрепа за значими каузи в световен мащаб
  • Дава възможност на младежите да реализират своя собствена идея и да придобият умения за управление на проекти
  • Развива съзнание за растеж и нагласа за успех
  • Дава възможност за участие в международни обмени в цяла Европа
  • Среща младежите с бизнес лидери и вдъхновяващи хора

  Повече информация за първата среща на Compass club