Семинар на тема „Стартиране и развитие на бизнес в контекста на Предприемачество 2020“, 24 – 26 ноември 2017 г.

място на провеждане Място: гр. Велико Търново

период на провеждане  Период на провеждане: 24 – 26 ноември 2017 г.

Организатори: Представителството на Европейската Комисия в България в сътрудничество с Институт за икономическа политика

Семинарът има за цел да посрещне нарастващата нужда от неформално обучение на студентите, обучаващи се в университетите извън София, както и да развие техните качества и умения, необходими за успешното реализиране на предприемаческите им идеи.

 Изисквания към кандидатите: В обучението могат да участват младежи на възраст от 18 до 29 г.

 

 Предварителната програма на семинара можете да намерите тук.

По време на тридневното обучение избраните участници ще имат възможността да дискутират въпроси като:

  • Какви умения са необходими за стартиране и развитие на бизнес?
  • Как да структурираме и финансираме предприемаческата си идея?
  • Каква е ролята на националните и европейските институции за насърчаване на предприемаческата дейност?

 Участието в семинара е безплатно за всички участници. Организаторите покриват разходите за настаняване, изхранване и обучителни материали. Избраните участници следва единствено да организират и покрият разходите си за транспорт до Велико Търново.

 За участие, моля попълнете формуляра за кандидатстване.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 24:00 часа на 15 ноември 2017 г.

 За контакт: student_seminars@epi-bg.org или тел. 02/9522947

 Източник: Институт за икономическа политика