Стажантската програма към Европейския институт за равенство между половете

Европейският институт за равенство между половете обявява възможности за стаж с продължителност до шест месеца за завършили университет младежи, които са или граждани на държава-членка на ЕС, или страна от ЕАСТ или държава, отговаряща на ИПП

място на провеждане Място: Вилнюс, Литва

период на провеждане  Продължителност на стажа: Между 4 и 6 месеца

Организатор: Европейския институт за равенство между половете (EIGE)

 Изисквания към кандидатите:

 • добро владеене на английски език;
 • призната университетска степен, за предпочитане в социални или хуманитарни науки;
 • известен първоначален опит по въпросите, свързани с равенството между половете, получен чрез специализация като част от обучението на кандидата за университетска диплома, дипломна работа или друг изследователски проект

Част от дейностите ще включват:

 • Подпомагане на работата във връзка с изследванията на института по различни аспекти на равенството между половете; интегриране на равенството между половете;
 • Подпомагане на събирането и обработката на данни и информация относно равенството между половете и интегрирания подход за равно третиране на жените и мъжете;
 • Участие в прегледа, анализа и синтеза на резултатите и заключенията, направени от проучвания и изследвания;
 • Подпомагане на работата в подкрепа на управлението на знания и информация за равенството между половете за ДРК;
 • Допринасяне за наблюдението на развитието на политиките за равенство между половете на равнище ЕС;
 • Подкрепа при организирането на събитията за повишаване на осведомеността и срещите на експерти на центъра;
 • Да допринасяте за комуникационните дейности на центъра, като създава съдържание за комуникационни канали, като социални медии, бюлетин, уебсайт и информационни листове

 Стажнантът ще получава месечна субсидия от 750€

 Повече информация може да намерите тук.

 Кандидатсването ще протече в два етапа:

 1. Кандидатите трябва да изпратят попълнена апликационна форма до eige.hr@eige.europa.eu
 2. Ако даден кандидат бъде одобрен за стажа, то той/тя трябва при поискване да представи копия на всички подкрепящи документи – напр. доказателство за гражданство, дипломи, академични квалификации, сертификати за трудова заетост, приложими застрахователни полици за болест и злополука през периода на стажа, медицинско удостоверение, обозначаващо годност за работа и т.н.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: До 13:00ч. източно-европейско часово време на 17 октомври 2017 г.

 За контакт: eige.hr@eige.europa.eu

 Източник: Европейската комисия в България

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници. За повече информация се обърнете към посочената организация.