Стипендии на Германската служба за академичен обмен (DAAD) за академичната 2018/2019 година

Германската служба за академичен обмен (DAAD) е предвидила стипендии за български студенти, докторанти, млади учени и групи студенти за обучение или научен престой във Федерална република Германия за академичната 2018/2019 година.

място на провеждане Място: София

Организатор: DAAD

 Профил на участниците/ Изисквания към кандидатите

Актуалната информация за стипендиите вече е включена в базата данни www.fundmg-guide.de, а подробностите по самото кандидатстване на български език, в това число списък със стипендии, условия, срокове и необходими документи могат да разгледани на интернет страницата на Международна фондация “Св. св. Кирил и Методий” в София: www.cmfnd.org. След предварително записан час се предлагат и безплатни индивидуални консултации в сградата на фондацията (ул. „Васил Априлов“ №3, 1504 София).
Подборът на документите до края на тази календарна година и интервютата с одобрените кандидати в началото на 2018 г. ще се извърши под ръководството на Посолството в сътрудничество с Фондация “Св. св. Кирил и Методий” и с участието на независими експерти от България и Германия. Сертификатите за стипендиите ще бъдат разпращани по електронен път директно от централата на Германската служба за академичен обмен в месеците април и май 2018 г.

Част от стипендиите, предлагани от Германската служба за академичен обмен са:

  • Стипендии след първа диплома за студенти от всички специалности
  • Стипендии след първа диплома за студенти по архитектура
  • Летни курсове
  • Стипендии след първа диплома за студенти в областта на изящните изкуства, дизайн, филм и визуални комуникации
  • Стипендии след първа диплома за студенти по музика
  • Стипендии след първа диплома за стундети в областта на сценичните изкуства
  • Стипендии за аспиранти и млади учени между 7 и 10 месецаСТИПЕНДИИ ЗА АСПИРАНТИ И МЛАДИ УЧЕНИ МЕЖДУ 7 И 10 МЕСЕЦА
  • Стипендии за аспиранти и млади учени до 6 месеца(краткосрочни)
  • Стипендии за изкуство и музика(работен престой за университетски преподаватели)
  • DAAD насърчава и обмена на учени, предлагайки стипендия в размер на 2000 Евро за асистенти и доценти и 2150 Евро за професори.

 Подробна информация за крайните срокове и изискванията към кандидатите може да намерите тук

краен срок за кандидатстване Крайните срокове за кандидатстване се различават, в зависимост от това за коя стипендия кандидатствате

 Източник: Лесотехнически университет