„Еразъм за млади предприемачи“, Велико Търново, 15 ноември 2017г.

Целта на проекта е да насърчава развитието и конкурентоспособността на малки и средни предприятия в Европа, като поощрява обмена на знания.

място на провеждане Място: Велико Търново

период на провеждане  Период на провеждане: 15 ноември 2017г.

Организатори: BCause

Специална цел на информационната среща е популяризирането на бизнес модели със социално въздействие на социални предприятия, така че те да бъдат устойчиви и да допринасят за общия икономическия растеж, като осигуряват работни места и социално включване на различни уязвими групи. Конкурентоспособността и излизането на международни пазари за малките и средни предприятия е друга важна цел на проекта.

 Профил на участниците: Срещата е подходяща за начинаещи и напреднали предприемачи.

 Повече информация можете да намерите тук.

 За контакт: +359 2 / 988 00 80 или +359 2 / 981 19 01

 Източник: BCause