Фотографски конкурс на тема „Пловдив през моите очи“

Пловдив- обаятелен, древен, магнетичен, носталгичен, модерен, артистичен, автентичен… Как го виждаш ТИ?

място на провеждане Място: Пловдив

Организатор: Младежки център Пловдив

 Изисквания към кандидатите: В конкурса могат да участват любители и професионални фотографи от цялата страна, без ограничение във възрастта. Всеки участник може да се включи в конкурса с не повече от две авторски фотографии.

 Условия:

• Снимките могат да бъдат както черно-бели, така и цветни, без ограничение на използваните технологии на заснемане.
• Фотографиите ще се качват на фейсбук страницата на Младежки център Пловдив за целите на конкурса.
• Фотографиите следва да бъдат в JPG формат, размерът на файловете трябва да бъде не по-малък от 2048 px по дългата страна
• Снимките трябва да бъдат добре композирани, с правилна експозиция (да нямат прегорели и черни части), да бъдат на фокус.
• За участие в конкурса се допускат фотографии, които са авторски и не са обект на чужди авторски права.
• С качването на снимката си участникът декларира , че притежава авторските права върху нея и съгласието си тя да бъде използвана и публикувана за целите на конкурса.

• Участниците отстъпват на Младежки център Пловдив без възнаграждение и без ограничение правото на използване на фотографите си, които в резултат на участието си в конкурса ще бъдат подбрани за участие във фотографска изложба, която ще се проведe на територията на Младежки център Пловдив.
• Победителите се съгласяват снимките им да бъдат използвани за безвъзмездно излагане в сградата на Младежки център Пловдив, за организиране на изложбата, включително и за публикации в медиите, отразяващи резултатите от конкурса или самата изложба.
• Участниците се съгласяват снимките им да бъдат публикувани във фейсбук страницата на Младежки център Пловдив.
• Участниците се съгласяват снимките им да бъдат ползвани за популяризиране на конкурса и на изложбата без ограничение на срока на ползване.

 Повече информация може да намерите тук.

 За да кандидатствате, изпратете вашите снимки до manager.youthcentre.plovdiv@gmail.com

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 27 ноември 2017 г.

 За контакт: youth.centre.plovdiv@gmail.com

 Източник: Младежки център Пловдив