Информационен ден по КД1, сектор „Училищно образование“, София, 30 ноември 2017 г.

Могат да вземат участие до двама представители от организация

място на провеждане Място: София, ул. „Граф Игнатиев“ №15, ет.1

период на провеждане  Период на провеждане: 30 ноември 2017 г., 10:00 часа

Организатор: Център за развитие на човешките ресурси

Център за развитие на човешките ресурси организира информационен ден по Програма „Еразъм+“,  насочен към представители на институциите, предлагащи предучилищно образование и към отговорните за управлението му местни и регионални власти.

  Тези от Вас, които желаят да присъстват, трябва да отговарят на условието: Да не са участвали в Програма „Еразъм+“, КД1, сектор „Училищно образование“.

Програма на събитието

 За да кандидатствате, попълнете регистрационната форма.

краен срок за кандидатстване Краен срок за регистрация: до 24 ноемри 2017 г. или до запълване капацитета на залата

 Източник: ЦРЧР