JAMBA търси доброволец

 

Организатори: JAMBA

JAMBA e неправителствена организация, която е насочена към осигуряването на достъп до качествено образование, натрупването на ключови квалификации и умения и включването в пазара на труда на младежи и възрастни с различни възможности (така ние, ​ ​от​ ​JAMBA, ​ ​наричаме ​ ​хората, ​ ​които ​ ​попадат​ ​в ​ ​социалната ​ ​група ​ ​“хора ​ ​с​ ​увреждания”).

 Изисквания към кандидатите:

– активен човек, който вярва в доброто;
– имаш свободно време, което би искал да оползотвориш по смислен начин;
– действаш, а не просто говориш;
– да си доброволец е нещо, което те вдъхновява.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 20 ноември 2017г.

  За контакт: joana@jamba.bg

 Източник: JAMBA