Клиниката по детска хирургия в Пловдив търси доброволци

Проектът ще предостави възможност на децата пациенти да общуват с добронамерени и позитивно настроени младежи, да получат внимание, да имат партньор в любими, подходящи за състоянието им игри и занимания

място на провеждане Място: Клиника по детска хирургия на УМБАЛ „Св. Георги“ гр. Пловдив

период на провеждане  Период на провеждане: септември 2017 г. – март 2018 г.
Основната дейност на проекта е 2 пъти в седмицата (вторник и четвъртък, между 16 и 17:30ч), + допълнителни възможни посещения и в събота от 10 до 11ч, подготвени доброволци посещават децата, пролежаващи в отделението по детска хирургия и провеждат игри и съобразени занимания за разведряване на малките пациенти.

  За всички доброволци са предвидени специализирани обучения за доброволчество, специфики при работа с деца и пациенти в хирургично отделение – преди стартирането на посещенията им, както и по музикотерапия и арт терапия.

 Проектът предоставя на младите хора възможност за активно включване в обществения и социален живот чрез доброволчество, като то е предпоставка за развиване на дългосрочни филантропски нагласи у тях. Чрез предвидените обучения и практически опит, доброволците ще придобият специфични умения и компетенции, които ще са им от полза в професионалната реализация и личностното им развитие.

Основен проблем на децата, пациенти на Клиниката по детска хирургия (и техните родители), е психологическият дискомфорт в условията на болничната среда, който влияе пряко върху тяхното успешно оздравяване. Проектът ще им предостави възможност да общуват с добронамерени и позитивно настроени младежи, да получат внимание, да имат партньор в любими, подходящи за състоянието им игри и занимания. Това ще създаде условия за интеграция на деца, родители и младежи с различен личностен и обществен профил, както и среда на толерантност, подкрепа и взаимопомощ в този труден за семействата момент.

Организатор: Проектът е изготвен от неформална младежка група „Дейни и идейни“, дългогодишни доброволци към Фондация НАРД и се финансира от Министерство на младежта и спорта, Национална програма за младежта (2016-2020).

 За да включите, попълнете апликационната форма.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: възможно най-скоро

При въпроси или нужда от допълнителна информация, може да потърсите част от екипа на „Дейни и идейни“:
Вероника Йовчева – 0878222406 ; veronika.yovcheva1989@gmail.com
Катерина Чобанова – 0877584564 ; katerina_94@abv.bg ; chobanova94@gmail.com

 Източник