Конкурс за ученици и младежи от Сандански с успехи в образованието, културата и спорта

Целта на конкурса е да се отдаде заслужено признание на изявили се млади хора от Сандански, постигнали успехи през 2017 г.

Организатор: Сдружение „С идея за бъдещето – спорт, образование, култура“

Сдружение „С идея за бъдещето – спорт, образование, култура” обявява конкурс за награди „С идея за бъдещето на Сандански” за ученици и младежи с принос и успехи в областта на образованието, културата, спорта.

Целта на конкурса е да се отдаде заслужено признание на изявили се млади хора от Сандански, постигнали успехи през 2017 година като по-този начин те да бъдат стимулирани да доразвият своите умения и талант.

Награди за конкурс „С идея за бъдещето на Сандански” ще се връчат за успехи и постижения в следните тематични области:

  • Образование;
  • Култура и изкуство;
  • Спорт;

Условия и реда за извършване на номинациите ще протече три етапа. Повече информация за тях може да намерите тук

Първи етап: номиниране

Номиниране и събиране на всички кандидатури, в който всеки жител на община Сандански може да номинира еднократно младежи и ученици на възраст между 13 г.- 26 г. от нашата община, с високи постижения в областите образование, култура и спорт през последните 12 (дванадесет) месеца.

Номинираните в трите области трябва да отговарят на следните критерии :

  • Образование – отличен успех в училище или университет, завоювани призови места на олимпиади, състезания, дейно участие в различни форуми, международни проекти и граждански инициативи.
  • Култура и изкуство – участие в развитието на културния живот на община Сандански, подпомагане и развитие на човешките културни ценности, културното многообразие и креативност, опазване и популяризиране на културното наследство, участие в доброволчески инициативи, свързани с фестивали за култура и изкуство.
  • Спорт и физическа активност – постигнати успехи и завоювани призови места на регионални, национални и международни първенства, насърчаване на физическа активност сред обществото, добър личен пример.

Номиниращите следва да посочат ясни и убедителни доказателства за ефективен принос на номинирания в съответната тематична област.

 Призьорите в конкурса ще бъдат удостоени с почетна статуетка, грамота и парична награда.

 Профил на участниците/ Изисквания към кандидатите

Пълната информация за конкурса е публикувана на сайта на рганизацията www.ivemlife.com

 За да номиниране ученик, попълнете апликационната форма 

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 22 ноември 2017 г.

Резултатите от конкурса на Сдружение „С идея за бъдещето – спорт, образование, култура” ще бъдат оповестени на 7 декември 2017 г. на официална церемония в „Интерхотел Сандански“гр.Сандански.

 Източник: НПО Портал