Lab4e: Лаборатория за ноу-хау в сферата на социалното предприемачество

През декември Lab4e: Лаборатория за ноу-хау в сферата на социалното предприемачество отваря врати за набиране на участници.

 Инициативите на Лабораторията са насочени към юридически лица с нестопанска цел (НПО), които извършват свързана с мисията си стопанска дейност (самостоятелно и чрез отделно търговско дружество, собственост на ЮЛНЦ). Първите три фокуса на работа в Lab4e са:

  • Как да се подобрят условията на труд и управлението на персонала в социални предприятия, които работят с хора с увреждания;
  • Как да се подобри цялостното управление в социални предприятия от различни сфери;
  • Как да се развият предприемачески дейности, насочени към социално включване на мигранти и бежанци.

 Lab4e е част от проекта Лаборатория за ноу-хау в сферата на социалното предприемачество, който стартира през октомври от Български център за нестопанско право. Повече за целите на проекта можете да прочетете тук.

Проектът „Лаборатория за ноу-хау в сферата на социалното предприемачество“ е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма, включваща десет кратки въпроса. Анкетата ще помогне на организаторите да разберат профила на социалното предприятие, което  развивате, какви са намеренията ви за развитие, желанието и готовността ви за това. Предстоят и поредица срещи за инициативите на Лабораторията, а след това ще се осъществи подборът на участниците в групи за обмен на опит с организации от Холандия и Италия. Всеки попълнил анкетата ще бъде поканен в Лабораторията, а най-мотивираните ще имат шанса да се включат в учебните пътувания и да внедрят нови модели за работа.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 22 ноември 2017 г.

 Източник: НПО Портал