Международен институт за младежко развитие PETRI-София търси стажанти

Стажът към Националния център по обществено здраве и анализи е за студенти от хуманитарни специалности

място на провеждане Място: София

Международният институт за младежко развитие PETRI-София е създаден през 2007 г. и подкрепя овластяването на младите хора в областта на сексуалното и репродуктивно здраве и права (СРЗП), равенството между половете и укрепването на мира в региона на Източна Европа и Централна Азия и извън него.

период на провеждане  Период на провеждане: 1 или 2 месеца (с възможност за удължаване с още два месеца на периода на стаж при договаряне);

PETRI-София предлага на младите бъдещи специалисти възможност за:

 • придобиване на повече знания и умения в сферата на работата по проекти и младежката работа;
 • подпомагане на работата на международна младежка мрежа;
 • участие в организирането на обучения, работни срещи и други събития;
 • участие в провеждането на изследвания;
 • работа в мултикултурна среда, и др.

 Изисквания към кандидатите

 • да са български граждани;
 • да са студенти в трети или четвърти курс от бакалавърска степен на обучение, или студенти в магистърска степен на обучение в хуманитарна специалност;
 • да владеят много добре английски език (В1-В2 или по-високо). Владеенето на руски и/или арабски език ще се счита за предимство.
 • да имат компютърни умения: Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Google Drive, Gmail, Google Chrome, Skype, социални мрежи, администриране на уебстраници; уменията за работа със статистически програми и софтуер (SPSS и други) ще се считат за предимство.

Преимущество ще имат кандидатите, които имат:

 • Среден успех от предходния семестър не по-нисък от Много добър 5.
 • Опит и интереси в:
  • сферата на здравеопазването и общественото здраве;
  • доброволчески дейности и работа с младежи;
  • реализацията на проекти;
  • участието в/организацията на обучения и уъркшопи;
  • реализацията на изследвания и проучвания.

 Стажът е неплатен и на непълен работен ден. За своят принус всеки стажант ще получи сертификат.

Необходими документи за кандидатстване:

 • писмена  молба (свободен текст) до ръководителя на PETRI-София. В молбата се посочват: трите имена на кандидат-стажанта; постоянен адрес (по лична карта); информация за контакти (e-mail, телефони); продължителност на стажа (един или два месеца) и удобен за кандидат-стажанта период за провеждането му;
 • автобиография на английски език – европейски формат;
 • мотивационно писмо на английски език;
 • актуално уверение от учебното заведение;

  За да кандидатствате, изпратете необходимите документи на petri.bulgaria@gmail.com

  За контакт може да се свържете на тел. +359-2-954-6666 или да пишете на petri.bulgaria@gmail.com