SOHO – Обучителен курс за ЕДС подкрепящи хора, Великобритания, 21 – 25 февруари 2018 г.

място на провеждане Място: Великобритания

период на провеждане  Период на провеждане: 21 – 25 февруари 2018 г.

Организатори: YiA National Agency United Kingdom

Цели на проекта:

  • Подобряване способността за сътрудничество и работа в международно партньорство;
  • Повишаване на осведомеността;
  • Подпомагане признаването на неформалното образование на EVS;
  • Предоставяне на актуална информация за програмата „Еразъм +: Младежта в действие“.

 Изисквания към кандидатите: Участниците трябва да бъдат младежки работници, пряко ангажирани с подпомагащата дейност на EVS доброволеца. Необходимо е владеене на англисйки език.

 Повече информация можете да намерите тук.

 Налична такса за участие. Транспортните разходи, разходите за настаняване и храна се поемат от посрещащата организация.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 1 декември 2018 г.

  За контакт: erasmusplustca@ecorys.com

 Източник: SALTO-YOUTH

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участниците в обучението. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.