Обмен „Storytelling for Tolerance“ във Висла, Полша, 3 – 12 декември 2017 г.

място на провеждане Място: Висла, Полша

период на провеждане  Период на провеждане: 3 – 12 декември 2017 г.

Изпращаща организация: Association Walktogether

Проектът има за цел:

  • Да се ​​подготвят младежки работници и млади лидери със знания и практически опит по отношение на разказването на истории като инструмент за промяна;
  • Да се развият практическите умения за разказване на младежите по най-ефективен начин;
  • Участниците да открият как разказането на истории може да се използва в дейността на организациите, за да подпомогне постигането на технитe цели;
  • Да се запознаят по-добре с възможностите, които предлага разказът като средство за неформално образование.

 Профил на участниците: Търсят се двама участници над 18 години с познания по английски език, които позволяват участието в проекта. Участниците трябва:

• Да бъдат работници или активни доброволци в организация;
• Да са лица, активно ангажирани в сферата на работа с младежи, изложени на риск от социално изключване в рамките на неформалното образование;
• Да бъдат готови да споделят своя опит и знания с други участници по време на обучението;
• Да са готови да споделят придобитите знания и умения с други младежки работници в техните организации и местните общности;
• Да имат силна мотивация за насърчаване на толерантността в тяхната местна среда.

 Повече информация може да намерите тук.

 Таксата за участие е 40 евро. Транспортните разходи (до 275 евро) се покриват от организацията.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 14 ноември 2017 г.

  За контакт: walktogetherbulgaria@gmail.com

 Източник: Association Walktogether

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкия обмен. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.