Обучение „Маркетинг и брандиране“ в Перник, 18 ноември 2017 г.

Целта на обучението е изграждане и управление на модерна визия и намирането на подходящи канали за реализация за участниците

място на провеждане Място: залата на Общински младежки дом, гр. Перник

период на провеждане  18 ноември 2017 г., 10:00 – 17:00 часа

Организатор: МИКЦ Перник, сдружение „Обектив

Обучението е насочено към млади хора на възраст от 14 до 29 години, които искат да придобият знания и умения за маркетинг и управление на бранда /марка/ с цел изграждане и управление на модерна визия и намирането на подходящи канали за реализация.

Благодарение на гост-лектор Байчо Георгиев ще имате възможността да се докоснете до неразкрити тайни на успешния маркетинг, как да представите идеята си, как да привлечете повече хора към нея, как да я превърнете в успешен проект.

Обучението е финансирано в рамките на проект „Младежки информационно-консултантски център – Перник“, финансиран от Министерството на младежта и спорта, по Национална програма за младежта (2016-2020 г.).

Критерии за допустимост: Млади хора на възраст от 15 до 29 г. от населените места на област Перник – Перник, Радомир, Брезник, Земен, Трън и Ковачевци.

 Организаторите осигуряват квалифицирани обучители, храна, кафе паузи и обучителни материали.

 За да участвате, попълнете апликационната форма

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 14 ноември 2017 г.

 Източник: Младежки информационно-консултантски център-Перник

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в обучението. За повече информация се обърнете към посочената организация.