Обучение „Power to You(th)“ в Бофор, Люксембург, 28.01-02.02.2018

Обучителен курс за младежки работници относно начините за подкрепа на младите хора да станат и да се чувстват овластени и да допринасят положително за обществото. Ще проучим как програмата Erasmus + може да помогне за това.

място на провеждане Място: Бофор, Люксембург

период на провеждане  Период на провеждане: 28 януари – 2 февруари 2018г.

Организатор: National Agency LU

 Профил на участниците: Младежки работници

Овластяването е процесът на учене, при който човек осъзнава собствените си силни страни и способности, страсти и нужди от обучение, и може да избира как и кога да ги използва и / или да ги развива повече. Става въпрос за развиване на самочувствие и увереност, а от това да можете да се самоуправлявате какво искате да направите и да поемете отговорност за собствения си живот.

Важно е младите хора да имат възможността да се съсредоточат върху собствения си процес на учене, така че да могат да идентифицират своите силни страни и способности, които от своя страна дават възможност на хората да действат положително в обществото.

Този курс на обучение ще използва разнообразни интерактивни методи за неформално обучение и ще се фокусира върху:
1. Проучване на важните елементи на овластяването като учебен процес,
2. Как работата с младежи може да осигури ценно място за тези овластителни процеси на обучение;
3. Как младежките работници могат да създадат и улеснят този процес, за да увеличат максимално овластяването на младите хора.

Ще проучим как могат да се използват неформални учебни дейности за тази цел. Освен това изследваме как програмата „Еразмус + Младеж“ може да бъде използвана, за да вдъхнови и да даде възможност на младите хора да участват активно в обществото.

 Повече информация може да намерите тук.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 30 ноември 2017 г.

 За контакт: myriam.putzeys@snj.lu

 Източник: SALTO YOUTH

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в обучението. За повече информация се обърнете към посочената организация.