Обучение „WeMen“ във Франция, 30 април – 14 май 2018 г.

Обучението има за цел да покани активисти, възпитатели, младежки работници, писатели и артисти да допринесат за включването на младите хора за постигане на равенство между половете.

място на провеждане Място: Бривезак, Франция

период на провеждане  Период на провеждане: 30 април – 14 май 2018 г.

Изпращаща организация: YOUTH-SALTO

 Профил на участниците: Търсят се 4 младежки работници, владеещи английски език.

 Таксата за участие е 50 евро. Транспортните разходи (до 275 евро), разходите за настаняване и храна се поемат от посрещащата организация.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 20 декември 2017 г.

  За контакт: Моля, обърнете се към посрещащата организация на karolina@nomadways.eu.

 Източник: YOUTH-SALTO

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участниците в обучението. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.