Проведе се работна среща за обсъждане на програма Еразъм + през програмен период 2021 – 2027

През изминалия уикенд в Пловдив се проведе работна среща с 30 младежи от цялата страна участвали по програма Еразъм, Еразъм + и Младежта в действие. Срещата бе организирана от офиса на Светослав Малинов, депутат в Европейски парламент от Демократи за силна България. Целта на срещата беше в 3 работни групи да се дискутират теми свързани с пречките и проблемите на участниците по програмата. В допълнение на това бяха дадени предложения за промени за новия програмен период 2021 – 2027 година. Задачата на г-н Малинов е значима част от препоръките да бъдат обсъдени в комисията по образование и култура към ЕП и да бъдат отразени в следващия програмен период.

В работната среща взе участие и нашият президент Мадлен Ненкова, която има солиден опит по програма „Младежта в действие“ и Еразъм +. В срещата взеха участие още представители на организации като Заедно в час, така и студенти от университетите из цялата страна – НСА, СУ, ТУ Варна и други.

Снимки от самата среща можете да видите тук: https://goo.gl/v5kytT