Стани доброволец на Софийския международен литературен фестивал

Асоциация „Българска книга“ и Си Ви Ес – България се нуждаят от доброволци за най-голямото литературно събитие в България.

място на провеждане Място: София

период на провеждане  Период на провеждане: 12 – 17 декември, 2017 г.

Доброволците ще бъдат отговорни за една от следните позиции:

  • Отговорник логистика (с много добър английски): посрещане и изпращане на международните гости и настаняването им в хотела на фестивала.
  •  Отговорник статистика: води дневник на събитията по време на фестивала – посещаемост, интерес от страна на публиката.
  •  Отговорници сцена: наблюдава за подредбата и необходимите наличности на сцените на фестивала и панаира; следи за реда на гостите и излизането им на сцената; помага на техническия екип.
  • Доброволци на информационен пункт: упътват посетителите към щандовете на изложителите; раздават информационни материали; дават информация за културната програма на панаира и фестивала.
  • Доброволец, организационна подкрепа на изложителите: координира организацията по настаняването и изнасянето на изложителите; раздава и събира приемо-предавателни протоколи; описва и организира отстраняването на рекламациите, които те имат към своите щандове.

 Всички доброволци ще получат сертификат за доброволчество, осигурени сандвичи, достъп до фестивалните партита и ваучери за книги.

 Повече информация може да намерите тук.

  За да кандидатствате, изпратете кратка мотивация с посочена/и позиция/и, от които се интересувате и телефон за връзка на Александра Станишева stanisheva@abk.bg

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 6 декември 2017 г.

 Източник: CVS-България