Безплатно онлайн обучение „Как да планираме кариерното си развитие“

Включи се в безплатно едночасово онлайн обучение на тема „Как да планираме кариерното си развитие“ с експерт по кариерно ориентиране на млади хора.

период на провеждане  Дата на провеждане: 5 декември 2017 г., от 16:оо до 17:ооч.

Организатор: Фондация 42

Фондацията извършва дейности в насърчаването на предприемачеството на младежите в социалната сфера, както и подпомагането на включването на бизнеса в такива дейности.

 Изисквания към участниците: 

Обучението е достъпно за всички млади хора на възраст до 29 години.

Обучението цели участниците да получат знания и умения за идентифициране на своите кариерни цели, както и за оценка на своя потенциал и силни страни. Реализира се в рамките на проект “Promoting Webinar-Based Youth Non-Formal Education in Southeast Europe”, изпълняван от Development Solutions (DeSo), Македония, Institute for Entrepreneurship Development (IED) Гърция, и Фондация „Четиридесет и две“, България, с подкрепата на Програма Еразъм+ на Европейската Комисия.

 Повече информация може да намерите тук.

  За да се запишете за участие в обучението, попълнете апликационната форма

 Източник: Фондация 42