European Youth Event 2018

Европейският парламент призовава младите хора да излязат с предложения за бъдещето на Европа. Необходими са конкретни идеи за решаване на проблеми!

период на провеждане  Период на провеждане: 1 – 2 юни 2018 г.

Организатори: European Parliament

EYE2018 има за цел да приветства повече от 8 000 млади хора от цяла Европа. Те ще обменят перспективи и идеи с европейските ръководители.

 Профил на участниците: Млади европейци на възраст между 16 и 30 години (към юни 2018 г.), регистрирани като група от най-малко 10 души, от всяка държава-членка на ЕС или друга европейска държава.

 Възможно е регистрирането само на група от 10 човека, индивидуални регистрации няма да бъдат приети. Участниците могат да бъдат регистрирани само от лидера на групата, който трябва да има навършени 18 години и може да бъде на възраст над 30 години.

 Повече информация относно регистрацията можете да намерите тук.

 Участието е безплатно. Участниците сами ще трябва да покрият разходите си за транспорт, храна и настаняване.

 Регистрирайте се тук.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 31 декември 2017 г. (или до получаване на максимум брой регистрации)

 Източник: European Parliament