Европейска гаранция за младежта 2014 – 2020 г.

Ако сте младеж на възраст до 25 г., в момента не учите и не работите, може да се включите в новата инициатива Европейска гаранция за младежта.

В случай, че проявите интерес към програмите и мерките, предвидени в Европейската гаранция за младежта, Вие ще получите добро предложение за работа, продължаване на образованието, чиракуване или стаж в рамките на 4 месеца след като сте останали без работа или сте напуснали системата на формалното образование.

Възможните услуги, от които може да се възползвате в зависимост от индивидуалния Ви профил, са:

 • Професионално ориентиране – предоставяне на информация за избора на професия, квалификация, допълнителна квалификация или преквалификация;
 • Мотивационно обучение, което ще бъде предоставяно, както в бюрата по труда, така и от външни лицензирани организации;
 • Обучение за придобиване на професионална квалификация и/или ключови компетентности, търсени на пазара на труда;
 • Мерки за създаване на работни места чрез финансови субсидии за работодателите;
 • Стажантски програми и мерки, насочени към младежи със средно или по-високо образование и с професионална квалификация;
 • Субсидиране на временна заетост;
 • Насърчаване на териториалната мобилност в страната при търсене и започване на работа;
 • Предоставяне на услуги от мрежата на европейските служби за заетост (EURES);
 • Подкрепа за стартиране на собствен бизнес от младите хора с високо образование и квалификация, които имат мотивация и бизнес идеи.

 Изисквания към кандидатите:

 • да са на възраст до 25 г.
 • да не са студенти
 • да не са наети на работа

 За повече информация относно възможностите за включване в програмите и мерките, съгласно Европейската гаранция за младежта, може да се обърнете към трудовите посредници в дирекции „Бюро по труда” в цялата страна.

 Повече информация може да намерите тук.

 Източник: Агенция по заетостта