„Иновация в действие“

Организатори: Solvay заедно с Aurubis Bulgaria

„Иновация в действие” е инициатива, с която „Солвей Соди“ допринася за икономическото и социално развитие на обществото, като подкрепя обещаващи млади хора – ключов фактор за позитивна промяна.

 Профил на участниците: Ще бъдат избрани над 100 иновативни млади хора, които имат желание да реализират устойчиви проекти в сферата на технологичните и социални иновации за ефективно използване на ресурсите, дигиталната трансформация на българската култура и традиции и образованието

 Повече информация можете да намерите тук.

 Такса за участие: 30лв. Таксата е благотворителна и ще бъде дарена за каузи, избрани от всички участници в „Иновация в действие“ по време на работилниците.

 За да кандидатствате, попълните формуляра и направете теста за кариерни мотиватори

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 29 януари 2018 г.

  За контакт: candidates@innovationinaction.eu