Кандидатстване с проекти по „Програма за развитие на спорта за всички“, 2018 г.

На вниманието на спортните организации, желаещи да кандидатстват с проекти по „Програма за развитие на спорта за всички“ на ММС през 2018 г.

 

 Програмата е разработена в съответствие с целта и основните задачи на Националната стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в Република България 2012-2022 г. и Програмата за управление на правителството на Република България за периода 2017-2021 г.

Основна цел на Програмата е подпомагане на общественополезната дейност на лицензирани спортни организации чрез проектно финансиране, с оглед устойчиво развитие на дейностите в областта на спорта за всички и социалния туризъм.

Предоставя се възможност на лицензирани многоспортови федерации и национални спортни организации за развитие на общественополезната им дейност, за осигуряване на условия и възможности за хора от различни групи на населението за практикуване на физически упражнения, спорт и спортно-туристически дейности, за изява, развитие и реализиране на лични спортни резултати.

 Повече информация може да намерите тук.

Образците на документи за кандидатстване и отчитане, можете да намерите тук

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 17.30 ч. на 15 декември 201г.

 Източник: Министерство на младежта и спортта