Международен семинар „Cross over“ в Литва, 12 – 16 февруари 2018 г.

място на провеждане Място: Литва

период на провеждане  Период на провеждане: 12 – 16 февруари 2018 г.

Организатори: Agency of international youth co-operation

 Профил на участниците: Търсят се 2 участници, младежки работници, лидери, ръководители на проекти, владеещи английски език и имащи интерес по темата.

Цели на обучението:

  • Увеличаване задълбоченото познаване на ERASMUS + KA2 сред потенциалните участници;
  • Осигуряване на пространство за по-нататъшно разработване на идеи за проекти с партньори, както и за обратна връзка и консултации;
  • Проучване на спецификата на стратегическите партньорства в областта на младежта;
  • Подкрепа за разработването на проекти за стратегически партньорства.

 Програма на обучението можете да намерите тук.

 Повече информация можете да намерите тук.

 Разходите за транспорт, настаняване и храна ще бъдат покрити от организаторите.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 10 януари 2018 г.

 За контакт: egle@jtba.lt

 Източник: SALTO – YOUTH

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участниците в обучението. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.