Младежка платформа „Speak Act Change“ за сексуално и репродуктивно здраве и права

Онлайн платформата е отворено пространство, в което младежи от цял свят могат да споделят информация и опит, свързани със сексуалното и репродуктивно здраве и права.

С цел да подтикнат младите хора да бъдат по информирани и отворени на теми, свързани със сексуалното и репродуктивно здраве и права, държавният и неправителственият сектор решават да съединят сили и да създадат онлайн платформата „Speak Act Change.“

Младежите могат да се включват в платформата като споделят мнения, опит, идеи по теми като равенство на половете и сексуално и репродуктивно здраве и права, както и да научават за различни събития в тази сфера, да публикуват статии и да имат достъп до ресурси по тези теми.

Платформата включва раздели като „новини“, „предстоящи събития“, „дискусия“, „лични истории“, „политика“, „блог“, „онлайн курсове“, „видеа“ и други. Всички ресурси са достъпни за всеки желаещ да се информира на тема сексуално и репродуктивно здраве и права.

Могат да бъдат прочетени статии, написани от млади хора, за това как младо момче, което споделя историята на свой бисексуален приятел от Македония, който бива малтретиран заради сексуалната си принадлежност; или как млади момичета в Грузия са принудени да правят аборт; или колко е трудно да се бориш за сексуалните си права в Азербайджан.

Партньори по проекта са Министерството на здравеопазването, Министерство на външните работи (МВнР), Национален център по обществено здраве и анализи, Фонд за населението на ООН и Международен институт за младежко развитие PETRI-София.