Младежки обмен „TALES OF INCLUSION“ в Мезано, Италия, 13 – 23 април 2018 г.

Страхотен младежки обмен свързан с темата за социално включване, който ще се проведе в Мезано, Италия.

място на провеждане Място: Хотел „Салгети“, Мезано, Италия

период на провеждане  Период на провеждане: 13 – 23 април 2018 г.

Изпращаща организация: Институт перспективи

 Профил на участниците: Младежи на възраст 18-25 г.

Цели на проекта:

• Укрепване и насърчаване на местен и регионален опит с цел противодействие на проблема за социалното изключване на младите търсещи убежище, насърчаване на доброволческата дейност като инструмент за социално приобщаване;

• Да се ​​повиши информираността сред младите хора за миграцията, да се деконструират стереотипите и предразсъдъците;

• Да информира обществото относно темата за приемането на бежанци, за да се деконструират предразсъдъците, стереотипите и да се намалят лошите идеи, стимулиращи социалното напрежение;

• Създаване на пространство за междукултурен диалог и обучение, насърчаващо придобиването на европейско гражданство;

• Да се ​​благоприятства позитивната атмосфера за диалог, разбиране и сътрудничество, разглеждана не само като приемане и уважение към идеи, ценности и други култури, но и за укрепване на културната идентичност на всеки човек;

• Да развива и насърчава нова положителна реч на приобщаването, като дава възможност на младите хора в Европа и на младите хора, търсещи убежище, да се срещнат и да споделят надежди, нужди, страхове, очаквания, компетенции и умения;

• Използване на общ език за комуникация и артистично изразяване като експериментална методология за обучение на младежи;

• Създаване на партньорство и транснационална мрежа като отправна точка за бъдещи сътрудничества.

 Повече информация може да намерите тук.

 Такса за участие: 60€ (В сила за кандидати които не са членове или доброволци на Сдружение „Институт Перспективи“)

 За да кандидатствате, изпратете мейл с тема “ TALES OF INCLUSION“ до erasuska1@institute-perspectives.com с отговор на следните въпроси:

 1. Три имена:
 2. Дата на раждане и година:
 3. Специалност и образователна степен:
 4. Професия/месторабота:
 5. Каква според вас е ролята на младите хора в Българияспрямо утвърждаването на Европейските ценности в България?:
 6. Участвали ли сте в други младежки обмени или тренинг курсове боравещи с методите на неформалното учене:
  (Ако дапосочете максимум три. Както и вашето отношение спрямо бъдещето на неформалното учене в България?)
 7. Колко време бихте отделили в бъдеще за развитието на младежкият потенциал в града в който живеете:
 8. Вашето ниво на английския език:
 9. Телефон за връзка:

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 2 януари 2018 г.

 За контакт: erasuska1@institute-perspectives.com

 Източник: Институт Перспективи