Младежки обмен „Stay alivE+“ в Хорезу, Румъния, 15 – 24 февруари 2018 г.

Целта на обмена е участниците да придобият ключови компетентности, които да им помогнат за воденето на активен начин на живот.

място на провеждане Място: Хорезу, Румъния

период на провеждане  Период на провеждане: 15 – 24 февруари 2018 г.

Изпращаща организация: Български Младежки Форум

 Търсят се 9 младежи.

 Повече информация можете да намерите тук.

 Разходите за храна, настаняване и транспорт (до 180 евро) се поемат от организаторите.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 15 януари 2018 г.

 За контакт: bulgarianyf@gmail.com

 Източник: Български Младежки Форум

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкия обмен. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.