Обучение „YOU CREATE – Coaching, Empowering and Activating“ в Сориа, Испания, 20 – 25 януари 2017 г.

 Търсят се 2 участници

място на провеждане Място: Сориа, Испания

период на провеждане  Период на провеждане: 20 – 25 януари 2018 г.

Посрещаща организация: Асекас

Обучението има за цел да развие уменията и компетенциите на участниците, свързани с коучинг и насочване на младежите с цел личностно и професионално развитие.

 Профил на участниците: Обучението е предназначено за младежки работници, лидери, обучители, доброволци и професионалисти, които са активни в областта на младежта на местно, национално или международно ниво и са склонни да развият своите компетенции и умения.

 Инфо пак

 Такса за участие: 15 евро за посрещащата организация

Обучението се осъществява с финансовата подкрепа на програма Еразъм+. Разходите за настаняване и храна са покрити на 100%. Разходите за пътни ще бъдат възстановявани до 360 евро.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 22 декември 2017 г. Резултатите от селекцията ще бъдат обявени до 27 декември 2017 г.

 За контакт: asekaserasmus@gmail.com