Обучение „Eastern Project Lab“ в Кютахия, Турция, 5-12.02.2018

SALTO-YOUTH ти предлага обучение, свързано с Еразъм+, в сферата на младежта и Ключова дейност 1 – Младежки обмени.

място на провеждане Място: Кютахия, Турция

период на провеждане  Период на провеждане: 05-12 февруари 2018 г.

Организатор: Synaos Fikir Kulübü – Synaos Think Thank Association

 Профил на участниците: Младежки работници

Цели на проекта

• Предоставяне на информация за програмата „Еразъм +“ в областта на младежта и по-специално Ключово действие 1- Обмен на младежи.
• Създаване на възможности за изграждане на партньорства между източните и западните страни в рамките на програмата „Еразъм +“.
• Да развият необходимите знания, умения и отношение за организиране на успешен младежки обмен със специален акцент върху младежкото участие.
• Да обедини хора от източна и западна Европа, които работят с младежи, за да създадат нови проектни идеи за младежки обмени в рамките на Ключово действие 1 на програма „Еразъм +“.

Работните методи ще бъдат комбинация от:

1. Запознаване с дейностите, обмисляне и непрекъснато оценяване за улесняване на груповата работа и оценка на обучението;

2. Провеждане на съвместни практики и посещения на място за споделяне на опит, добри практики и идеи с цел провеждане на общо проучване на реалностите на различните страни и контексти;

3. Опитните панели и експертно представяне на местен и международен опит / теми с въпроси след това в пленарна зала;

4. Работни срещи, провеждани от участниците за тестване на методи и инструменти и представяне на проекти и политики за разбиране на сложността на младежкия обмен в местен и международен контекст;

5. Пленарни сесии, свързани със съответните експериментални сесии;

6. Отворено пространство за задълбочаване на общите знания за изграждане на проекти и създаване на мрежи и партньорства според областите на интереси и сферите на работа;

 Повече информация може да намерите тук.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 10 декември 2017 г.

 За контакт: easternlabproject@hotmail.com

 Източник: SALTO YOUTH

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в обучението. За повече информация се обърнете към посочената организация.