Обучение „EuroPeer“, Вират, Финландия, 02-07.03.2018 г.

Обучителен курс за млади хора, участвали в проекти „Еразъм +: Младежта в действие“. Обучението подготвя участниците да споделят своя опит и да вдъхновят другите младежи да се включат в европейските програми за международна мобилност.

място на провеждане Място: Младежки център Marttinen във Вират, Финалндия

период на провеждане  Период на провеждане: 02 – 07 март 2018 г.

Организатор: EDUFI

 Профил на участниците: Млади хора навършили 18 г. и имащи предишен опит с програма „Еразъм+“

Кои хора са Europeers?

EuroPeers са млади хора, участвали в проекти по програма „Еразъм +: Младежта в действие“, т.е. Европейска доброволческа служба (ЕДС), младежки обмени, младежки инициативи. EuroPeers доброволно участват като говорители на международния опит: споделят своя опит и информират други млади хора (техните връстници) за възможностите за мобилност и младежко участие в Европа.

Какво представлява курсът за обучение EuroPeer?

Курсът за обучение EuroPeer е възможност да придобиете знанията и уменията, които ще ви бъдат необходими като активен EuroPeer. Учебният курс включва семинари за:
• какво означава да бъдеш EuroPeer
• основна информация за възможностите за международна мобилност в Европа
• техники за представяне
• как да използвате и развивате собствения си талант в дейностите на EuroPeer
• как да планирате, подготвяте и провеждате събития и дейности свързани с  EuroPeer

 

 Повече информация може да намерите тук.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 22 януари 2018 г.

 За контакт: hilma.ruokolainen@oph.fi

 Източник: SALTO-YOUTH