Обучение „NGO Resources – human, personal, financial“, Кандерстег, Швейцария, 18 – 24.03.2018

Стратегически обучителен курс за мениджъри и ръководители на младежки организации, които искат да преосмислят и подобрят своята система за ресурси.

място на провеждане Място: Кандерстег, Швейцария

период на провеждане  Период на провеждане: 18 – 24 март 2018 г.

Организатор: Verein Naturkultur Association

 Профил на участниците: Хора ангажирани с младежки организации

Обучението ще се фокусира върху следните области: човешки, лични и финансови ресурси и стратегическо планиране.

Цели на обучението:

  • да се даде възможност на организациите да се срещнат и да проучат общите нужди на младежките НПО в Европа и съседните страни
  • Да се ​​проучат възможностите за финансови ресурси за НПО, работещи с младежи, както на местно, така и на международно ниво
  • Да се проучат стратегии за увеличаване на капацитета на организациите чрез изграждане на финансови, човешки и лични ресурси
  • Да се идентифицират възможностите за лично, професионално и образователно развитие, които НПО могат да осигурят на доброволци, за да се осигури тяхното дългосрочно сътрудничество и бъдеща заетост
  • Да се обсъдят сходствата и разликите, свързани с управлението на НПО във връзка с различната реалност на участващите страни
  • Разработване на стратегически планове, които дават възможност на участващите организации да постигнат целта си за развитие, за да осигурят качествена младежка работа на регионално, национално и международно ниво

 Повече информация може да намерите тук.

 Такса за участие в размер на 80€ ще бъда приспадната от възстановените пътни разходи

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 06 януари 2018 г.

 За контакт: info@nakultur.ch

 Източник: SALTO-YOUTH