Обучение “Rebuilding lives through Employment” в Атина, Гърция, 19 – 26 февруари 2018 г.

място на провеждане Място: Атина, Гърция

период на провеждане  Период на провеждане: 19 – 26 февруари 2018 г.

Изпращаща организация: Association Walktogether

 Профил на участниците: Търсят се 3 участници, които имат опит по програма Еразъм+, младежки работници, хора, които работят с бежанци.

Цели на проекта:

  • Повишаване на осведомеността за високата безработица сред младите хора с имигрантски произход;
  • Обогатяване на знанията на хората, работещи в областта на младежта, за специфичните нужди на тази социална група;
  • Подобряване на уменията и методите на работещите в областта на младежта за създаване на облигации за доверие, комуникация и развитие на компетенциите и уменията на младите имигранти;
  • Укрепване на капацитета на младежките работници за конструктивна работа с местните общности, работодатели и лицата, вземащи решения;
  • Повишаване на толерантността на младежките работници към разнообразието и ефективността на тяхната работа;
  • Осигуряване на възможности за обмен на мнения и най-добри практики в мултикултурна среда.

 Повече информация може да намерите тук.

 Разходите за настаняване, храна и транспорт (до 275 евро) се поемат от организаторите.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 31 декември 2017 г.

  За контакт: walktogetherbulgaria@gmail.com

 Източник: Association Walktogether

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участниците в обучението. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.