Обучение „TrainEurope“ в Трофайах, Австрия, 3 – 9 февруари 2018 г.

място на провеждане Място: Трофайах, Австрия

период на провеждане  Период на провеждане: 3 – 9 февруари 2018 г.

Изпращаща организация: Реакт

Посрещаща организация: INTERAKTION

 Профил на участниците:

Обучението е предназначено за младежи работници, младежки лидери и млади активисти и цели да се подобри тяхната работа при обучения на младежи на теми, свързани с културното разнообразието, активното гражданство и Европейския съюз, с цялостен фокус на проекта върху мира.

В рамките на 8 дни участващите младежки работници не само ще бъдат запознати с различни методи за работа с младежи (включително театър и драма, дейности на открито, диалог, дейности, повишаващи творчеството), но и ще обменят идеи и опит за планиране на успешни дейности.

 Повече информация относно обучението може да намерите тук.

 За да кандидатствате, изпратете CV и отговор на въпроса „Защо искам да участвам в TrainEurope?“ на contact@re-act.bg

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 5 януари 2018 г.

 Източник

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в обучението. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.