Покана за подаване на проектни предложения по Програма „Еразъм+“ за 2018г.

 

 

Общата поканата можете да намерите на адрес: http://eur-lex.europa.eu

 Ключова дейност 1

 • Мобилност за граждани в областта на образованието и обучението – 1 февруари 2018г.
 • Мобилност за граждани в областта на младежта – 15 февруари2018г. 
 • Съвместни магистърски степени „Еразмус Мундус“ – 15 февруари 2018г.
 • Мобилност за граждани в областта на младежта –  26 април 2018г.
 • Мобилност за граждани в областта на младежта – 4 октомври 2018г.

 Ключова дейност 2

 • Стратегически партньорства в областта на младежта – 15 февруари 2018г.
 • Изграждане на капацитет в областта на висшето образование – 8 февруари 2018г.
 • Алианси на познанията – 28 февруари 2018г.
 • Секторни алианси на уменията – 28 февруари 2018г.
 • Изграждане на капацитет в областта на младежта – 8 март 2018г.
 • Стратегически партньорства в областта на образованието и обучението – 21 март 2018г
 • Стратегически партньорства в областта на младежта –26 април 2018г.
 • Стратегически партньорства в областта на младежта – 4 октомври 2018г.

 Ключова дейност 3

 • Срещи между младежи и лица, отговорни за вземането на решения в областта на младежта – 15 февруари 2018г., 26 април 2018г., 4 октомври 2018г.

краен срок за кандидатстване Повече информация, свързана със сроковете за подаване на проектни предложения и условията за кандидатстване можете да намерите тук.

 Източник: ЦРЧР