Стаж за компютърен програмист към Посолството на САЩ в София

Ако сте начинаещ програмист, обичате да работите с хора от различни държави, интересувате от опознаването на света на дипломацията и сте запознати с .Net, C #, CSS, JavaScript или Git, не забравяйте да подадете молбата си.

място на провеждане Място: София

период на провеждане  Продължителност: Определя се на индивидуална основа

Организатор: Регионалният център за подкрепа към Посолството на САЩ в София

 Изисквания към кандидатите: Трябва да са навършили 18 години по време на назначаването. Само студенти, които не са граждани на САЩ в България или български студенти, които учат в чужбина, могат да кандидатстват за стажантска програма, включително чуждестранни граждани, които са законно пребиваващи в България. Кандидатът трябва да е студент в добро академично състояние.

Изисквания за квалификация:
• Да сет ​​записан в университет с намерение да продължите обучението си по време на стажа;
• Добро ниво на работа на английски език;
• Предпочита се опит в професионална работна среда (например предишен стаж или канцеларска работа).
• Компютърно програмиране – познаване на едно или повече от следните: Microsoft .NET, C #, JavaScript, CSS и Git контрол на източника.
• Добри комуникативни умения.
• Способност за самостоятелно стартиране и предприемане на инициатива.

 Тази програма е изцяло на доброволчески принцип; няма никаква компенсация, свързана с този стаж и няма ползи, нито бъдещи трудови права

 Повече информация може да намерите тук.

 За да кандидатствате, отворете следния линк

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: Докато се запълнят местата

 За контакт: +359 2 937 5100

 Източник: Jobs.bg