Стажант „Административни дейности“ във Фондация „За Нашите Деца“

Проявяваш интерес към това как функционират административните процеси в една организация?
Имаш желание да учиш през практиката ?
Търсиш възможност да общуваш с много нови колеги и клиенти ?

място на провеждане Място: гр. София

период на провеждане  Продължителност: 3 месеца

Организатор: За Нашите Деца

 Изисквания към кандидатите:

 • Образование в сферата на: „Администрация и управление“, „Бизнес администрация“, „Публична администрация“ или сходни направления;
 • Комуникационни и организационни умения
 • Добри умения за работа с офис пакет (Microsoft Excel; Microsoft Word;)
 • Аналитично мислене
 • Желание за развитие на професионалните знания и умения
 • Умение за самостоятелна и екипна работа

Фондация „За Нашите Деца“ е наследник на британската детска правозащитна организация „Всяко Дете“ и работи в България в последните почти 25 години. Като стажант твоите задължения ще бъдат: 

 • поддържане на база данни, свързана с работата на центъра
 • следене на нормативна база
 • административното обслужване на офиса
 • посрещане на гости и посетители
 • координация на графици
 • приемане и пренасочване на обаждания
 • организиране на вътрешни събития
 • набиране на материални дарения

 Повече информация може да намерите тук.

 За да кандидатствате, попълнете изпратете CV до hr@detebg.org

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 30 декември 2017 г.

 За контакт: 02/980 70 58; 02/ 988 82 45

 Източник: NGOBG.info