Стипендии за колежите на Обединения Свят (UWC)

Процедурата по кандидатстване за Колежите на Обединения Свят (United World Colleges) е отворена за младежи на възраст 16 – 18 години.

Колежите на Обединения Свят (United Wold Colleges) са 17 сравнително независими, но взаимосвързани училища, които са разположени в 17 държави на 5 континента. Те са обединени от общи идеали, свързани с борбата за мир, разбирателството между народите и устойчивото развитие.

  Кандидатите за Колежите на Обединения Свят е важно да покажат:

  • много добра обща култура;
  • интереси към проблемите на съвременна България и света;
  • способност за израстване на личността и за критично мислене;
  • способност за работа в екип;
  • способност за споделяне на собствен опит в неочаквани ситуации и пред хора от различни среди;
  • мотивираност и съпричастност към ценностите на Колежите на Обединения Свят.

и да отговарят на следните изисквания:

  • да са български граждани, чужди граждани или бежанци с постоянно жителство в България;
  • да бъдат на възраст между 16 и 18 години към края на календарната 2018 година;
  • да са ученици в X или XI клас на средните училища в България и да изучават материал по програмата на МОН;
  • да имат среден успех поне „много добър“ (5.45) за учебната 2016/7 година.

 Организаторите не дискриминират между младежи и девойки. Конкурсът е достъпен за младежи с трайни физически увреждания.

Конкурсът се провежда в 3 кръга

Първи кръг:

Кандидатите са длъжни да изтеглят от интернет страницата и да попълнят прикачения въпросник (в електронен вид, не се приема на хартия).

краен срок за кандидатстване  Краен срок: 10 януари 2018 г. (12 ч. вечерта) 

Втори кръг:

Кандидатите ще държат тестове по математика, английски, български/литература, както и есе на английски език в София на 27 януари 2018 г. (целият ден)

Трети кръг:

Кандидатите, показали добри резултати от тестовете, есето и апликацията, ще бъдат поканени на трети кръг на селекцията, който ще се проведе на 17ти февруари  2018 г.. Третият кръг ще представлява групово и индивидуално събеседване със Селекционния Комитет. Участниците е добре да са в готовност да си отделят почти целия ден за този етап.

 Повече информация може да намерите тук.

 До този момент разполагаме с частични стипендии, покриващи  между 50% и 90% от училищните годишни такси.

  За да кандидатствате, изпратете попълнените документи за Първи кръг на uwc.bulgaria@gmail.com

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 10 януари 2018 г. (12 ч. вечерта)

 Източник: UWC