Стипендии за професионални стажове в чужбина на Университетската агенция на Франкофонията

Целта е студентът да придобие опит в международна среда, който да послужи в бъдещото му професионално развитие.

период на провеждане  Период на провеждане: от 1 до 3 месеца

 На студентите франкфони, записани в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се предоставя възможността да ползват финансиране за провеждане на международни стажове в професионална или академична среда за период от един до три месеца.

 Повече информация може да намерите тук.

Стипендията покрива пътните разходи и престоя на студента.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 16 февруари 2018 г.

  За контакт: + 359 2 423 48 05 или peter.topareff@auf.org

 Източник: СУ София