VIVACOM Регионален грант 2017 е отворен за проектни предложения

Програмата VIVACOM Регионален грант ще предостави безвъзмездна помощ на граждански организации, читалища и училища от цялата страна, за проекти на местно ниво.

период на провеждане  Програмата ще подкрепи инициативи с продължителност до 1 година

Организатор: VIVACOM

 Кой може да кандидатства: Читалища, юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) в обществена полза, настоятелства на училища и детски градини, регистрирани като ЮЛНЦ в обществена полза – в партньорство с училища и детски градини.

Какво подкрепя прогрмата?

Програмата няма ограничение за сферите, в които ще се развиват идеите. При преценката на инициативите ще се взимат под внимание следните ключови:

  • Общодостъпна полза от реализирането на инициативата или решаването на проблем за конкретна общност от хора;
  • Въвличане на местната общност;
  • Новаторство.

 Повече информация може да намерите тук.

 Размер на гранта: 5 000 лв.

 За да кандидатствате, попълнете формуляра

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 12 януари 2018 г.

 За контакт:  regional.grant@vivacom.bg

 Източник: NGOBG.info