Конференция „Ромите в миналото и днес“ в Скопие, Македония, 25 – 28 февруари 2018 г.

Повиши осведомеността си относно ромите и правата на човека, като стимулираш критическото си мислене и разбирането си на историята на етноса.

място на провеждане Място: Скопие, Македония

период на провеждане  Период на провеждане: 25 – 28 февруари 2018 г.

Изпращаща организация: ЦРЧР

Цели на проекта:

Предвижда се конференцията да представи темата за ромския холокост, като използваната методологията се основава на методите на неформалното обучение. Ще има работа по екипи, упражнения от типа мозъчна атака, отборни игра, дискусии, дебати, симулации, както и други аудиовизуални начини на представяне.

 Профил на участниците: Ромски и не-ромски младежки лидери, активисти, мултиплаери и доброволци, които работят с млади и / или младежи от ромски произход.

За да участвате също така трябва:

• да бъдете запознати със ситуацията и предизвикателствата на ромската общност в България
• да бъдете мотивирани да развивате компетенции като застъпничеството, антидискриминационната работа, правата на човека и да споделите своя опит с други участници, след края на конференция
• да сте пълнолетни (+18)
• да сте присъствате през цялото времетраене на проекта
• да говорите английски език на работна ниво
• да живеете в страна от ЕС, Албания, Сърбия или Босна и Херцеговина.

 Повече информация може да намерите в инфо пакета.

 Такса за участие: Всички разходи за настаняване, храна и транспорт се поемат от организаторите.

Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 31 януари 2018 г.

   За контакт: Senad Sakipovski, info.marandost@gmail.com

 Източник: SALTO-YOUTH

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.