Конкурс „Младежки свят и доброволчество“ 2018

Столична община инициира четвъртото издание  на конкурса за младежки инициативи и доброволчески практики „Младежки свят и доброволчество”

 checked Изисквания към кандидатите:
  1. Да сте образователна институция (Средно училище /СУ/, Училищна спортна школа УСШ, Център за подкрепа за личностно развитие, Висше училище /ВУ/) или неправителствена организация;
  2. Ученици и младежи /15 – 29 години/;
  3. Инициативата, която имате да се реализира на територията на град София;
  4. Теми и области, по които може да кандидатствате – социални, образователни, спортни и екологични инициативи, подпомагане и интегриране на социални рискови групи, гражданско и здравно образование;

attachment-1 Изискваните документи за кандидатстване са:

email-1 Проектните идеи следва да бъдат внесени официално на ул. „Московска” № 33, Столична община, до д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет на СО.

clock-1 Крайният срок за представяне на проектни предложения е 31 януари 2018 г.

phone Телефони за контакт (дирекция ПИСТ): 02/946 11 18 и 02/ 981 06 47.

cursor Пълният комплект от необходими документи за кандидатстване е публикуван на сайта на дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм“, направление „Култура, образование, спорт и превенции на зависимости“ към Столична община.

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в конкурса. За повече информация се обърнете към организатора.