Конкурс за есе на тема „Реалността под игото на Матрицата“

Организатор: Reading Planet

 Изисквания към кандидатите: ученици, студенти или млади хора на възраст до 20 години.

Условия за участие:

Есето трябва да бъде до 3 страници в doc формат, шрифт: Times New Roman, размер: 12 pt

 Критерии за оценяване: Представяне на собствено мнение по темата, оригинални съждения, стил

 Награден фонд: 450 лв.

 За да участвате в конкурса, изпратете своето есе на readingplanetcontest@gmail.com

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 1 март 2018 г.

 Източник