Конкурс за снимка и есе на тема „Заедно срещу aнтициганизма в България“

Организатори: Фондация „Работилница за граждански инициативи“

От средата на 2017 г. Фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ) работи за промяна на нагласите към ромите и повишаване на чувствителността и нетърпимостта към ежедневната им сегрегация, чрез проект „Въвличане на младежки лидери и учители в противодействие срещу антициганизма в България“. Партньори на ФРГИ са Фондация „Младеново“ и Синдикат „Образование“ към Конфедерация на труда „Подкрепа“, а проектът е съ-финансиран от Европейския съюз по програма „Права, равенство, гражданство“.

 Профил на участниците: Младежи от цялата страна на възраст от 13 до 25 години. Младежите ще кандидатстват в две възрастови групи: от 13 до 19 години и от 19 до 25 години. Кандидатите могат да участват с до три материала в двете категории на конкурса. Един кандидат може да участва с творби и в двете категории.

Критериите за оценка са: ясно заявена лична позиция по темата; нестандартен подход към поставения проблем; демонстрирани познания за правата на човека.

 Повече информация може да намерите тук.

Кандидатстването става чрез изпращане на творбите като приложени файлове на електронен адрес: konkurs@wcif-bg.org в посочения краен срок на конкурса. При кандидатстване е необходимо материалите да бъдат придружени с данни за кандидата. Указанията за кандидатстване можете да намерите тук.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 31 март 2018 г.

 Източник: НПО портал