Младежки обмен „Бъдещото здраве – наше предизвикателство“ в Полша, 13 – 20 април 2018г.

Основните теми, коити ще се дискутират по време на обмена, са състоянието на нашето здраве, начините да му влияем положително и проблемите пред модерното здравеопазване.

място на провеждане Място: Ополе, Полша

период на провеждане  Период на провеждане: 13 – 20 април 2018г.

Изпращаща организация: Асоциация за развитие на българския спорт

Участниците ще поемат ролята на ловци на митовете, търсещи здравни хипотези в Ополе. По време на младежкият обмен ще бъдат тествани и няколко приложения за мобилни телефони – до каква степен и колко ефективни са те. Проектът предоставя и отлична възможност за интегриране на младежите, стимулиране на междукултурното образование и творческите нагласи. В края на проекта, участниците ще създадат кампания, целяща да обърне внимание върху митовете в здравното образование и до колко полезни са мобилните приложения. Всички горепосочени дейности ще бъдат реализирани в духа на неформалното
образование.

 Профил на участниците: 6 участници от България (между 18 и 30 години) + 1 лидер (без ограничение във възрастта)

Лидерът ще участва и в предварително посещение в Ополе, което ще се проведе в периода 09 – 11/03/2018.

  Повече информация може да намерите в инфо пакета.

Всички разходи за настаняване и изхранване се финансират от програма Еразъм+.  Пътни разходи се покриват в размер до 225 евро на човек. Сумата е редуцирана с 50 евро поради ангажимент за пътуване с частен превозвач по линията Катовице – Ополе – Катовице.

 За да кандидатствате, попълнете  апликационната форма и я изпратете на info@bulsport.bg

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 17 януари 2018 г.

 Източник: Асоциация за развитие на българския спорт

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкия обмен. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.