Младежки обмен „Има пукнатини навсякъде: точно от там извира светлината: моменти на издръжливост” в Орвието, Италия, 5 – 13 февруари 2018 г.

Обменът ще се фокусира върху темата за социалното включване, активното гражданство и солидарността.

място на провеждане Място: Орвието, Италия

период на провеждане  Период на провеждане: 5 – 13 февруари 2018 г.

Изпращаща организация: СиВиЕс – България

Цели:

Основната цел на обмена е да породи процес на личностно изграждане чрез споделянето на колективно изживяване. Темите, избрани за постигането на целите на проекта, са социално включванеактивното гражданство като база за засилване на инициативността, креативността и предприемаческия дух на младите хора; солидарността и способността за съдействие въпреки и поради различията.

Направлявайки и споделяйки пътя, дейностите и игрите на знания, фокусирани върху методологията на неформалното образования, обменът е една истинска симулация на активното гражданство. Проектът цели да предостави на участниците нови инструменти за справяне с различните аспекти на техния дискомфорт. Симулацията като метод ще бъде използвана като една действителна „активна лаборатория на потребностите”. Посредством характеристиката на избраната образователна пътека, младежите ще бъдат насърчени да дадат своя креативен и иновативен принос към всекидневните дейности.

 Изисквания към кандидатите: 4 младежи и 1 лидер на възраст между 19 и 25 години.

Език на обмена: английски

Необходимо е участниците да донесат бели дрехи, които ще послужат за целите на дейностите!

Финансови условия: Разходите по настаняване, храна и пътни разходи ще бъдат възстановени на 100% след края на проекта, след изпращане на оригиналните билети. В случая на България, домакинът покрива до 275 евро от пътните разходи.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма и я изпратете на Атанаска на communication@cvs-bg.org.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 18 януари 2018 г.

 Източник: СиВиЕс-България

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкия обмен. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.