Младежки обмен „Standing up to oppose escalation of radicalization among youngsters“, Ялова, Турция, 15-23.02.2018

Търсят се 5 младежи

място на провеждане Място: Ялова, Турция

период на провеждане  Период на провеждане: 15 – 23 февруари 2018 г.

Изпращаща организация: Alternativi International

 Профил на участниците: 5 младежи на възраст 18 – 25 г.

Основанта цел на младежкия обмен „Standing up to oppose escalation of radicalization among youngsters“ е да развиe капацитета на младежките организации за предотвратяване на радикализирането на младите хора чрез предоставяне на младежки дейности и повишаване на осведомеността по въпроса за младежкото радикализиране. Този проект ще бъде реализиран в Ялова, Турция с участници от Турция, България, Македония, Румъния, Италия и Гърция.

 Повече информация може да намерите тук.

 Такса за участие: 30€

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 8 януари 2018 г.

 За контакт: alternativi.international@gmail.com

 Източник: Alternativi International

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкия обмен. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.